Dutch Rental Bikes Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast –betrekking op alle diensten die (in)direct (via onze distributeurs) online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onze algemene voorwaarden en de privacyverklaring heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online verhuur reserveringsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Dutch Rental Bikes en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

 1. Scope van onze service

Via deze website bieden wij (Dutch Rental Bikes en haar geaffilieerde (distributie)partners) een online platform aan waarop verhuurders van mobiliteit (bijvoorbeeld elektrische fietsen, mountainbikes, kickbikes, racefietsen, trekking bikes) kunnen adverteren om hun te verhuren producten voor reservering aan te bieden. Potentiële huurders kunnen op de website hiervoor reserveringen maken. Als u een reservering maakt via Dutch Rental Bikes, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de verhuurder bij wie u reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de verhuurder; wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende verhuurder sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de verhuurder.

Wij nemen wel de verantwoordelijkheid voor het leveren van het gehuurde object. Wanneer de verhuurder niet conform de overeenkomst levert, dan betalen wij u volledig terug.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de verhuurders ons verschaffen. De verhuurders krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke verhuurder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond. Onze website is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie van enige verhuurorganisatie of verhuurobject dat beschikbaar wordt gesteld.

Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

 1. Tarieven

De tarieven op de website worden getoond inclusief btw en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail.

Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

 1. Privacy en cookies

Dutch Rental Bikes respecteert uw privacy. U kunt hier onze Privacy Policy en coockiebeleid lezen.

 1. Gratis

Onze service is gratis. In tegenstelling tot andere partijen, zullen wij u niets in rekening brengen voor onze service of (reserverings)toeslagen aan de huurprijs toevoegen.

Nadat de annuleringstermijn voor de huurder is verstreken betaalt de verhuurder een commissie (een klein percentage van de verhuurprijs) aan Dutch Rental Bikes.

 1. Online betalen

Als u bij ons een reservering maakt, kunt u direct in het boekingsproces betalen, de betaling gaat met behulp van een veilige online betaling. De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij.

 1. Annuleren en leveringsvoorwaarden

U heeft de mogelijkheid tot annuleren. Als u de reservering afrond, gaat u akkoord met de annulerings- en no-show voorwaarden. U kunt tot 24 uur voorafgaand aan de huur kosteloos annuleren, tenzij anders vermeld bij het aangaan van de verhuurovereenkomst. U ontvangt bij tijdige annulering de volledige betaling van ons terug.

Door het maken van de reservering gaat u ook akkoord met de aanvullende leveringsvoorwaarden van de verhuurder die van toepassing zijn op de huurovereenkomst. De leveringsvoorwaarden kunnen worden verkregen bij de desbetreffende verhuurder. Of kunnen deze ingeladen worden in de bevestigingsmail?

Door het maken van de reservering gaat u ook akkoord dat een reservering die betaling of aanbetaling (geheel of gedeeltelijk) vereist, kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing) voor zover het/de desbetreffende (resterende) bedrag/bedragen niet volledig geïnd kan worden voorafgaand aan uw reservering binnen de normaal daarvoor geldende termijn. Te late betaling, een verkeerde bank, bankpas of creditcardgegevens, een ongeldige credit/debitcard of onvoldoende tegoed op uw kaart zijn voor uw eigen rekening en is op eigen risico.

Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw reservering verwijzen wij naar uw bevestigingsmail. Daarin vindt u de relevante instructies.

 1. Contact

Met het afronden van een reservering stemt u ermee in dat wij u per e-mail of andere digitaal bericht informeren over uw reservering, informatie over uw bestemming, bepaalde informatie of aanbiedingen die relevant zijn voor uw reservering, onze klantrelatie en/of uw bestemming. U gaat er ook mee akkoord dat wij u vlak na de huurperiode een e-mail sturen waarin wij u vragen vrijblijvend een beoordeling te geven. U vindt meer informatie in ons privacy en cookiebeleid over hoe wij contact met u kunnen opnemen.

 1. Beoordelingen

Uw beoordeling kan worden weergegeven bij de betreffende verhuurder om (toekomstige) klanten te informeren over uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van de verhuurder en/of zijn verhuurobjecten. Wij houden het recht om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen.

 1. Disclaimer

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen andere dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de verhuurders of hun te verhuren objecten die via onze website beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de verhuurder of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de verhuurder of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

U gaat er mee akkoord dat de verhuurder te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over de totale huursom aan de relevante belastingautoriteiten. Dutch Rental Bikes is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de huursom aan de relevante belastingautoriteiten.

Door foto’s/afbeeldingen naar ons platform te uploaden (bijvoorbeeld in aanvulling op een beoordeling), getuigt u, verzekert u en accordeert u dat u in het bezit bent van het auteursrecht over de foto’s/afbeeldingen en stemt u ermee in dat Dutch Rental Bikes de geüploade foto’s/afbeeldingen mag gebruiken op zijn (mobiele) website en apps, en in (online/offline) promotiemateriaal en publicaties en op elke andere wijze die Dutch Rental Bikes naar eigen inzicht gepast acht. U geeft Dutch Rental Bikes het niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke, eeuwigdurende recht en de licentie om de foto’s/afbeeldingen te gebruiken, te reproduceren, te laten reproduceren, te tonen, te distribueren, te sublicentiëren, te communiceren en deze beschikbaar te maken op elke andere wijze die Dutch Rental Bikes naar eigen inzicht gepast acht. Door deze foto’s/afbeeldingen te uploaden, neemt degene die de afbeelding(en) uploadt de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor elke en alle juridische claims die door derden (omvattende, maar niet beperkt tot accommodatie-eigenaren) worden gemaakt ten gevolge van de publicatie en en het gebruik van deze foto’s/afbeeldingen door Dutch Rental Bikes. Dutch Rental Bikes is niet de eigenaar van de geüploade foto’s/afbeeldingen en zal deze niet onderschrijven. De waarachtigheid, geldigheid en recht op het gebruik van alle foto’s/afbeeldingen ligt bij de persoon die de foto geüpload heeft en is niet de verantwoordelijkheid van Dutch Rental Bikes. Dutch Rental Bikes verwerpt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto’s. De persoon die de foto’s geüpload heeft, garandeert dat de foto’s/afbeeldingen geen virussen, Trojaanse paarden of geïnfecteerde bestanden zullen bevatten. Ook zullen de foto’s/afbeeldingen niet van pornografische, illegale, obscene, beledigende, verwerpelijke of ongepaste aard zijn, of inbreuk maken op de rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of privacy). Elke foto/afbeelding die niet aan de eerdergenoemde criteria voldoet, zal niet worden geplaatst en/of kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verwijderd/gewist door Dutch Rental Bikes.

 1. Intellectueel eigendom

De software die benodigd zijn voor onze dienstverlening en het intellectueel eigendom (waaronder de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is het eigendom van Dutch Rental Bikes, de leveranciers en/of de verhuurders.

Dutch Rental Bikes behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van huurders en vertaalde teksten) en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van huurders) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 1. Diversen

Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten zijn in de hoogst toegelaten mate volgens de wet opgesteld volgens en vallen onder het Nederlands recht en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, valt exclusief onder de bevoegde rechtbank in Alkmaar, Nederland.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

 1. Over Ons

De online verhuur reserveringsdienst wordt geregeld door Dutch Rental Bikes, handelsnaam van Van der Gaast Management Advies gevestigd te Alkmaar, totdat de B.V. is opgericht. KVK nr 58707611. BTW nr NL185225470B01.

32.1     Dutch Rental Bikes heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

32.2     Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

32.3     Dutch Rental Bikes zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

32.4     De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

32.5     Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Vereist is wel dat de afspraak tussen partijen ten minste de volgende drie elementen bevat:

 • de verplichting van de ene partij tot het verschaffen van het genot (gebruik) van een bepaalde zaak;
 • gedurende een bepaalde tijd (die ook niet nader kan zijn aangeduid en dan aldus onbepaald is);
 • tegen betaling van een bepaalde prijs (al dan niet genoemd of geïndexeerd) of een andere tegenprestatie die op een min of meer objectieve wijze moet kunnen worden vastgesteld (verplichting om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid producten of diensten af te nemen. de verplichting tot betaling van provisie, verplichting tot onderhoud of het verrichten van andere diensten ten behoeve van de verhuurder, verplichting om onbebouwde grond te bebouwen, het ten behoeve van de verhuurder niet doen van iets waardoor deze een voordeel geniet).

Ontbreekt één van deze elementen, dan kan de overeenkomst of rechtsverhouding tussen partijen niet worden gekwalificeerd als een huurovereenkomst, zodat de – veelal dwingendrechtelijke – regels van het huurrecht daarop niet van toepassing zijn.